Ervaring

22 januari 2014

Q

Ik besprak met mijn zus dat ze, vanuit haar bezorgdheid, de feiten niet erger moest maken dan ze zijn

Ik heb er last van gehad dat mijn zus soms een familieoverleg organiseerde zonder mij erbij. Mijn zus liet mij er buiten omdat ze bang was voor mijn reactie. Tijdens zo’n overleg had ze ook de neiging om mijn toestand te overdrijven. De familieoverleggen buiten mij om en het uitvergroten van de feiten, werd ik zat.

Ik besloot om mijn zus aan te spreken op haar acties. Ik besprak met haar dat ze vanuit haar bezorgdheid de feiten niet erger moest maken dan ze zijn. Als ik druk ben betekent dat bijvoorbeeld niet meteen dat ik hypomaan ben. Ze was zich van die uitvergroting niet bewust. Ook vertelde ik haar hoe vervelend ik het vond als ze buiten mij om over mij met de familie praat.

Het gesprek met mijn zus heeft er toe geleid dat ze de feiten nu meer neemt voor wat ze écht zijn en er geen familieoverleg meer heeft plaatsgevonden zonder mij.

Aandoeningen

  • Bipolaire Stoornis

Thema's

  • Overbezorgdheid naast-betrokkenen
  • Jong en bipolair